Regulamin

1. Regulamin sklepu.

Złożenie zamówienia oznacza, że kupujący zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i akceptuje wszelkie jego postanowienia.
Strona realizuje zamówienia na terenie Polski i zagranicy. Odebranie instrukcji w formie e-mail lub wydrukowanej z możliwością instalacji na telefonie komórkowym  jest jednoznaczne z zakupem oprogramowania. Należy pamiętać, że do prawidłowego działania oprogramowania jest wymagany dostęp do internetu na telefonie komórkowym na którym program został zainstalowany- uruchomiony transfer danych lub połączenie z siecią Wi-Fi.

2. Przeznaczenie programu.

Oprogramowanie przeznaczone jest wyłącznie do kontroli rodzicielskiej własnych dzieci na telefonie, smartfonie, tablecie, którego jesteś prawnym właścicielem lub posiadasz odpowiednią zgodę na monitorowanie telefonu. Telefon jest monitorowany za pomocą aplikacji mobilnej spyvip kids protect.

Instalowanie aplikacji na telefonie, którego nie jesteś właścicielem lub nie posiadasz odpowiedniej zgody może naruszać Polskie prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego, oraz w zależności od kraju i regionu może skutkować złamaniem innych przepisów federalnych i stanowych. Firma Intertechnic Mariusz Konopka nie bierze żadnej odpowiedzialności za nieodpowiednie niezgodne z prawem wykorzystywanie programu i używanie aplikacji, oraz za jakiekolwiek nadużycia lub wyrządzone szkody przez użytkownika nie stosującego się do przepisów i regulacji prawnych danego kraju.

Korzystając z aplikacji zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących w twoim kraju przepisów dotyczących korzystania z oprogramowania.

Należy pamiętać, iż zgodnie z Konwencja praw dziecka, która mówi, że dziecko tak samo jak osoba dorosła ma prawo do prywatności. Aplikacje należy stosować w przypadku zagrożenia zdrowia, życia lub bezpieczeństwa dziecka.

3. Kwestie prawne i odpowiedzialność.

Niewłaściwe użytkowanie programu może naruszać prawo Art. 265, 266, 267 i 268 oraz 269b Kodeksu Karnego.
Sprzedawca, dystrybutor i producent nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystywanie programów.
Zabronione jest używanie programów na większej ilości stanowisk niż ilość wykupionych licencji.
Programy nie mogą być użyte do łamania prawa.
Programy nie naruszają warunków licencyjnych innego oprogramowania.

4. Wymagania sprzętowe.

Do prawidłowego funkcjonowania programu potrzebne jest urządzenie z systemem Android. Program działa poprawnie na sprawnych urządzeniach, wolnych od wirusów o standardowych konfiguracjach oraz pozbawionych „tuningu” systemowego lub sprzętowego. Producent jak i dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za przekroczenie transferów i wynikających z tego skutków prawnych i finansowych, powstałych w wyniku niewłaściwego użycia produktu przez klienta końcowego. Program stara się być niewidoczny dla programów antywirusowych, niemniej jednak może zdarzyć się sytuacja wymagająca dokonania ręcznego zmiany konfiguracji w oprogramowaniu urządzenia.

5. Ilość i okres licencji oraz przechowywanie danych.

Jeden egzemplarz produktu może być wykorzystywany na jednym urządzeniu. Możliwe jest przeniesienie programu w obrębie tego samego konta/loginu. Nie ma możliwości przeniesienia licencji ponownie na urządzenie z którego była przeniesiona licencja. Okres licencji się sumuje.  Wszelkie samodzielne próby ( bez poinformowania sprzedawcy ) przenoszenia licencji oraz nadużycia mogą skutkować zablokowaniem bądź usunięciem konta.
Dane na serwerze przechowywane są przez okres 90 dni. Po zakończeniu licencji klient nie ma dostępu do panelu, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości dostępu do wcześniej zebranych danych.

6. Składanie zamówień, wysyłka.

Wysyłka programu odbywa się poprzez pocztę elektroniczną oraz jest darmowa. Ze względu na specyfikę produktu i charakter prowadzonej działalności wysyłka programu odbywa się anonimowo. Zamówienia staramy się realizować także  po godz. 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta. Terminy realizacji zamówień wynoszą najczęściej do kliku godzin od zaksięgowania wpłaty, ale mogą ulec wydłużeniu do 1-2 dni roboczych. Każdy program po dokonaniu płatności zostaje zarejestrowany na dane kupującego. Strona www.spyvip.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Strona www.spyvip.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży programu, bądź zmian jego ceny, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

7. Gwarancja.

Użytkownikowi, który zakupił program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej. Jakiekolwiek ręczne modyfikacje programu, w tym ingerencja wirusów, wadliwy lub nieprawidłowo działające urządzenie, zawirusowany komputer lub smartfon czy tablet, mogą usunąć licencję lub nieodwracalnie zablokować działanie programu – należy rozumieć to jako utratę gwarancji. Gwarancja nie jest udzielana na niewykrywalność programów przez programy antywirusowe. UWAGA! Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp, prosimy zatem o rozważny zakup.

W przypadku nieprawidłowego działania oprogramowania, do jego naprawy może być wymagany dostęp fizyczny do telefonu komórkowego w którym zostało zainstalowane oprogramowanie.

UWAGA!!! Z uwagi na częste aktualizacje komunikatorów: facebook messenger, viber, whatsapp, instagran, signal, telegram,  skype i inne, dane z tych komunikatorów mogą przestać być wysyłane na serwer. Nasza firma na bieżąco stara się je  aktualizować aplikacje . W niektórych sytuacjach może być wymagana reinstalacja aplikacji. W wyjątkowych sytuacjach może przestać  działać któraś z funkcji w aplikacji. Niestety nie jesteśmy przewidzieć przyszłych kroków producentów telefonów.

Firma zastrzega sobie prawo o aktualizacji serwera co może wiązać się z chwilowym brakiem dostępu do usługi. Z tego tytułu klientowi nie należy odszkodowanie.

Firma nie bierze odpowiedzialności za utracone dane. Klient ma obowiązek archiwizować je we własnym zakresie .

Jeśli urządzenia nie posiada wsparcia dla danej funkcji określona funkcja może być niedostępna.

8. Ochrona prywatności.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. \”O ochronie danych osobowych\”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Klient dokonujący zakupu na stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e – mail przez stronę www.spyvip.pl do celów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. Struktura witryny strony została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryny nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Strona nigdy NIE udostępnia i NIE będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów INNYCH niż związanych z realizacją zamówienia.

9. Prawa autorskie.

Treść strony internetowej chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

10. Licencje programów.

Licencja i Regulamin używania programu:
Uwaga. Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, zwanej dalej Licencją,
która stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej
Użytkownikiem i Sprzedawcą. Licencja określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Sprzedawcę i Użytkownika.
Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim o ochronie praw własności intelektualnej.

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie oprogramowania \”SPYVIP\” zwanego dalej Programem.

2. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich i majątkowych do Programu.

3. Sprzedawca przekazuje kopię Programu Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na urządzeniach z systemem Android.

4. Program może być używany tylko na takiej ilości stanowisk (licencji) jaka została określona w umowie kupna programu. W przypadku jednej licencji program może być używany na jednym urządzeniu.

5. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać Programu, jego kopii osobom trzecim.

6. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.

7. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej.

8. Sprzedawca nie zobowiązuje się do zachowania cen .

9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.

10. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.

11. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony.

12. Dozwolone jest instalowanie programu na urządzeniu stanowiącym własność użytkownika.

13. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Sprzedawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

14. W przypadku zmiany hasła do Panelu klienta lub serwera należy pamiętać, że nie będzie możliwości odzyskania go przez sprzedawcę w wyniku jego zagubienia.

15. Użytkownik zobowiązuję się poinformować w sposób jasny i zrozumiały wszystkich użytkowników danego urządzenia o sposobie działania zainstalowanego programu, a także uzyskać zgodę, od wszystkich osób korzystających z urządzenia, a także poinformować ich o możliwości monitorowania ich działań na urządzeniu.

16. W przypadku zainstalowania programu na urządzeniu, użytkownik może zostać narażony na odpowiedzialność prawną, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Zawsze przed użyciem programu sprawdź czy używanie takich programów w twoim kraju jest dozwolone i pod jakimi warunkami.

11. Pomoc techniczna.

Pomocy technicznej udzielamy przez telefon nr tel. 502 814 415 oraz e-mail sklep@spyvip.pl

codziennie w godzinach 8-23 z wyjątkiem świat

poprzez kontakt e-mail pomoc jest udzielana w najszybszym dla nas możliwym terminie

Nie odpowiadamy na smsy które zawierają treści techniczne – bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail dotyczący zaistniałego problemu z oprogramowaniem bądź urządzeniem.

Każdy problem techniczny jest przez Nas rozpatrywany indywidualnie, dlatego może to potrwać maksymalnie do 24h od zgłoszenia.

Zwrot oprogramowania

Bardzo prosimy o przemyślanie zakupy ponieważ zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjmowania zwrotu wszelkich oprogramowań dostępnych w ofercie.

Informujemy, że prawo do zwrotów oprogramowania komputerowego i treści cyfrowych zakupionych na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, jest ograniczone.

Licencje oprogramowania

Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Zadzwoń teraz: 502 814 415